Privacyreglement Stella Fietsen B.V.

Stella Fietsen B.V. (“Stella”) respecteert de privacy van haar klanten, bezoekers en medewerkers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag brochure

Als je interesse hebt in het aanbod van Stella, dan kun je via onze website, of telefonisch, of schriftelijk (e-mail) een brochure aanvragen, die wij je vervolgens per e-mail en/of per post toesturen, zodat je op je gemak het volledige aanbod van Stella kunt doornemen. Wij vragen je daarvoor om jouw naam en adresgegevens en e-mailadres. Ook kunnen wij de brochure aanvraag combineren met een winactie. We vragen je daarom om jouw telefoonnummer door te geven, zodat een medewerker contact met je kan opnemen om je te laten weten of je de gelukkige winnaar bent van de winactie en/of om jouw interesse voor ons aanbod verder te bespreken. Jouw e-mailadres kunnen wij daarnaast gebruiken om je te voorzien van een herinnering (max. 3 herinneringen) met betrekking tot jouw brochureaanvraag. 

Aanvraag en planning van een proefrit

Wanneer jij interesse hebt in een e-bike, dan kun je via de website van Stella, of telefonisch, of schriftelijk (e-mail) een aanvraag doen voor een proefrit. Wij verwerken in dat geval jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer voor het plannen en bevestigen van een afspraak. Tevens nemen wij na afloop van de proefrit contact met je op om te bespreken hoe de proefrit bevallen is en of wij nog meer voor je kunnen betekenen. Jouw e-mailadres en telefoonnummer (o.a. SMS/Whatsapp) kunnen wij daarnaast gebruiken om je te voorzien van een herinnering (max. 3 herinneringen) met betrekking tot jouw proefritaanvraag.

Persoonlijke afspraak

Wanneer jij interesse hebt in een e-bike, dan kun je via de website van Stella, of telefonisch of schriftelijk (e-mail) een aanvraag doen voor een persoonlijke afspraak bij één van onze fietsenwinkels. Wij verwerken in dat geval jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer voor het plannen van een afspraak, om die afspraak te bevestigen en om je aan jouw afspraak te helpen herinneren. Jouw e-mailadres kunnen wij daarnaast gebruiken om je te voorzien van een herinnering (max. 3 herinneringen) met betrekking tot jouw proefrit aanvraag.

Routeplanner

Bij het invullen van de Routeplanner vragen wij jouw postcode en huisnummer of locatiegegevens. Wij verwerken deze gegevens om je te kunnen informeren over (de route naar) onze dichtstbijzijnde fietsenwinkel.

Winacties

Bij winacties maakt Stella gebruik van (digitale) leadcards- of formulieren. Op deze manier kun jij je aanmelden voor de desbetreffende winactie. Hiervoor vragen wij jouw naam, postcode, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit om je te kunnen benaderen over de winactie en/of om jouw interesse voor onze producten te bespreken (max. 3 berichten en/of 3 belpogingen).

Nieuwsbrief

Via de website van Stella kun jij je aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor jouw naam en jouw e-mailadres. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kun je makkelijk zelf regelen, door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken en de instructies te volgen.

Keuzehulp (bij de selectie van voor jou geschikte fietsen)

Om je behulpzaam te zijn bij het selecteren van een voor jou geschikt model e-bike, kun je op de website gebruik maken van de keuzehulp. Als je ervoor kiest de uitkomst van de keuzehulp naar jouw e-mailadres te laten sturen, verwerken wij jouw e-mailadres en je keuze voor ‘man’ of ‘vrouw’ (dit i.v.m. een indicatie van de maatvoering).

Verkoop

Wanneer je besluit een e-bike en/of andere producten bij Stella te kopen dan verwerken wij in ons systeem jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de levering van jouw e-bike en/of andere producten, het opstellen van de factuur, maar ook ten behoeve van de garantie en de service en het onderhoud van jouw e-bike en/of andere producten. Als je bij de koop ervoor kiest jouw e-bike te verzekeren, dan verstrekken wij de door jou opgegeven persoonsgegevens, waaronder ook jouw geboortedatum en IBAN nummer aan de verzekeringsmaatschappij. Het IBAN nummer wordt na het doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij door Stella verwijderd. 

Zorgeloos Fietsen, jouw Ella.Bike-account en de Ella.Bike Assistent App

Heb je gekozen voor Zorgeloos Fietsen, dan is jouw e-bike voorzien van een GPS-tracker. De GPS-tracker verzamelt jouw locatiegegevens en gebruiksgegevens. Hieronder worden ook alle gegevens begrepen, die daarmee samenhangen, waaronder door je gereden routes, snelheid, afstand, datum en tijd, alsmede technische gegevens, zoals jouw accustatus.

GPS-tracker gegevens zijn noodzakelijk om Zorgeloos Fietsen aan je te leveren; zonder deze gegevens kun je geen gebruik (meer) maken van Zorgeloos Fietsen.

Alle (persoons)gegevens die je door middel van gebruikmaking van jouw Ella.Bike account en Ella Bike Assistent App (actief) aan Stella verstrekt, worden door ons verzamelt en verwerkt. Hieronder kunnen jouw internetbrowser en jouw apparaat type (bijvoorbeeld telefoon of tablet) vallen. Maar ook – al naar gelang jouw instellingen – de via de GPS-tracker van jouw e-bike verzamelde locatie- en gebruiksgegevens.

Je bent niet verplicht om deze (persoons)gegevens aan ons te verstrekken. Wanneer je dat niet doet of wilt doen, is het mogelijk, dat je geen, of maar voor een klein deel, gebruik (meer) kunt maken van Zorgeloos Fietsen, jouw Ella.Bike-account en/of de Ella Bike assistent App.

Maak je om wat voor reden dan ook geen gebruik meer van Zorgeloos Fietsen? Dan raden wij je met klem aan om contact op te nemen met Stella, zodat de GPS-tracker kan worden verwijderen en jouw Ella.Bike account geblokkeerd kan worden. Doe dat in ieder geval voordat je jouw e-bike aan een ander geeft of verkoopt!

Financiële administratie

Stella is wettelijk verplicht om facturen die zij naar je heeft gestuurd een tijdje te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Voor het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klantenservice

Wanneer je een vraag, verzoek of klacht hebt, of wanneer je wilt dat Stella contact met jou opneemt, kun je op onze website het daarvoor bestemde formulier invullen. Om met je in contact te treden (over jouw vraag, verzoek of klacht en om deze te kunnen behandelen) verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Uiteraard kun je er voor kiezen om ons telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp te benaderen. In dat geval verwerken wij de hier voor genoemde gegevens eveneens.

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert bij Stella op een vacature of wanneer je een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure jouw naam, jouw adresgegevens, jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres. Mocht je zelf in jouw cv nog andere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden

In en om de bedrijfspanden van Stella wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan dat je voorkomt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt.

Anonimiseren

Stella kan jouw persoonsgegevens daarnaast op geaggregeerd en/of geanonimiseerd/ gepseudonimiseerd niveau gaan verwerken:

  • Om informatie en verslagen te verstrekken aan onze investeerders, potentiële partners, dienstverleners, de regelgevers, toezichthouders en anderen;
  • om beveiliging, antipiraterij, fraudepreventie en andere diensten die zijn ontwikkeld om onze klanten, gebruikers, leveranciers, onszelf en de openbare orde te beschermen, in te voeren en te handhaven;
  • om ons privacybeleid, onze voorwaarden en ander beleid te bewerkstelligen;
  • om onze producten, diensten en klantervaring te verbeteren; 
  • en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden. Die analyses en onderzoeken, brengen ook met zich mee dat Stella diverse door jou verstrekte persoonsgegevens kan koppelen met andere door of namens Stella verzamelde persoons- of andere (technische) gegevens.
     

Rechtsgronden voor verwerking

Stella verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen jou en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van Stella’s gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door jou gegeven toestemming of een wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kun je zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigt.

 DoeleindeRechtsgrond
Aanvraag BrochureBehartiging gerechtvaardigde belangen (marketing) / toestemming
NieuwsbriefToestemming
Aanvraag ProefritBehartiging gerechtvaardigde belangen (marketing) / toestemming
Aanvraag Persoonlijke AfspraakBehartiging gerechtvaardigde belangen (marketing) / toestemming
KeuzehulpBehartiging gerechtvaardigde belangen (marketing) / toestemming
VerkoopUitvoering overeenkomst
GPS-tracker gegevens (locatie)Uitvoering overeenkomst
GPS-tracker gegevens (technisch)Behartiging gerechtvaardigde belangen / uitvoering overeenkomst 
Ella.Bike-account en Ella Bike Assistent AppUitvoering overeenkomst / toestemming
SollicitatiesToestemming
CamerabeeldenBehartiging gerechtvaardigde belangen 
Anonimiseren/aggregeren/
Pseudonimiseren
Behartiging gerechtvaardigde belangen / toestemming

 

Bewaartermijnen

Stella hanteert de volgende bewaartermijnen:

Aanvraag brochure30 dagen na het laatste contact
Nieuwsbrieftot afmelding
Aanvraag proefrit30 dagen na proefrit, dan wel 3 maanden na aanvraag
Aanvraag persoonlijke afspraak30 dagen na afspraak, dan wel 3 maanden na aanvraag
Keuzehulp30 dagen na het invullen
Verkoop5 jaar na het laatste klantcontact
Zorgeloos Fietsen: gegevens benodigd voor opsporing e-bike1 jaar nadat je melding hebt gemaakt van vermissing of diefstal
GPS-trackergegevens (locatie)onmiddellijk bij het verwijderen van jouw Ella.Bike account
GPS-trackergegevens (technisch)binnen 3 maanden na het verwijderen van je Ella.Bike account worden de gegevens geanonimiseerd/ gepseudonimiseerd en/of geaggregeerd en gebruikt t.b.v. verbeteren van onze producten en dienstverlening
Webformulieren30 dagen, dan wel na afhandeling van je vraag, verzoek of klacht
Sollicitatiebrieven en cv’s4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij de sollicitant wordt aangenomen
Camerabeeldenuiterlijk 4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van een incident
Geanonimiseerde/geaggregeerde/
gepseudonimiseerde gegevens
als deze gegevens niet meer zijn te herleiden tot een persoon, dan worden deze bewaard voor zolang Stella dat noodzakelijk acht

 

Persoonsgegevens delen met derden

Stella verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens. Dat zijn:

Zendesk Chat

Stella maakt gebruik van Zendesk Chat, zodat klanten direct contact op kunnen nemen via de website. Als je besluit een chat te starten worden de volgende persoonsgegevens gevraagd, die met Zendesk worden gedeeld : naam, e-mail, telefoonnummer. Daarnaast wordt het IP-adres opgeslagen. Deze informatie wordt door Zendesk Chat niet met derde partijen gedeeld.

DigitalAudience

Stella maakt gebruik van digitalAudience. Aan de hand van hun cookies op onze website, kunnen er op andere websites advertenties aan jou worden getoond, die zijn afgestemd op jouw interesses. Dit kunnen advertenties zijn van verschillende partijen, en is afhankelijk van de (cookie) toestemmingen die je aan Stella of andere bedrijven hebt gegeven. Bekijk hier het privacy statement

Google Analytics

Stella maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. In de basis wordt Google Analytics volledig geanonimiseerd, worden gegevens niet met Google gedeeld en worden Google Analytics cookies niet gebruikt voor andere Google diensten. Mocht je op onze website voor optimale cookies kiezen worden gegevens als IP-adres, browser, schermresolutie verwerkt. Ook kunnen wij met optimale cookies zogenoemde remarketinglijsten maken. Als je onze website bezocht hebt, kunnen wij je hiermee nogmaals benaderen met een persoonlijke marketingboodschap. Bekijk hier het privacy statement.

Google Adwords

Stella kan binnen Google Adwords jouw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Adwords kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Stella relevanter kan adverteren. Heb je jouw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres in een van onze webformulieren achtergelaten, dan kan Stella deze gegevens in gehashte vorm met Google delen voor “Enhanced Conversions” (verbeterde conversies).Google Adwords deelt jouw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Microsoft Bing

Stella kan binnen Microsoft Bing jouw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Microsoft Bing kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Stella relevanter kan adverteren. Microsoft Bing deelt jouw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Datatrics

Met Datatrics kan Stella jouw online ervaring personaliseren. Door middel van gedrag op de website, het invullen van een formulier of het aanvragen van een brochure kan Datatrics een klantprofiel opstellen, welke profiel Stella gebruikt om de website op bepaalde punten te personaliseren, zodat je de juiste marketingboodschap, op het juiste moment krijgt. Persoonsgegevens die met Datatrics worden gedeeld zijn: naam, woonplaats, land, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt door Datatrics niet met derde partijen gedeeld. Segmenten, aankoopfase en customer journey kunnen worden gedeeld via de Facebook, Adwords en DoubleClick pixels. Bekijk hier het privacy statement en via de volgende link kun je gegevens opvragen en/of laten verwijderen bij Datatrics: Welke gegevens heeft Datatrics van mij?

Facebook

Stella kan binnen Facebook jouw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Facebook kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Stella relevanter kan adverteren. Na het matchen van e-mailadressen worden deze e-mailadressen verwijderd van de Facebookservers. Bekijk hier de privacy statement.

Search Engine Results

Search Engine Results is strategisch marketingpartner van Stella Om deze reden hebben zij inzicht in de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt door Search Engine Results niet met derde partijen gedeeld.

Webstores

Webstores is strategisch en technisch (marketing)partner van Stella Om deze reden hebben zij inzicht in de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt door Webstores niet met derde partijen gedeeld.

Overige derde partijen

Naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij gebruik van de volgende producten of diensten van derde partijen. Deze derde partijen verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Adroll, Criteo, DoubleClick Bid Manager, VWO (Visual Website Optimizer), Google Tag Manager en Hotjar.

Stella Betaalgemak 

Stella Betaalgemak is een financieel product van Qonnex Finance B.V. (‘Qonnex’) gevestigd aan de Lohuizerveenweg 11 te Epe. Indien je gebruik wilt maken van dit financieel product dan worden jouw persoonsgegevens verstrekt aan Qonnex. Onderdeel van de aanvraag procedure is een inkomenslastentoets. Qonnex is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Lees hier de privacyverklaring van Qonnex om meer te weten over hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan.  

Adyen  

Adyen N.V. stelt jou in staat om te betalen door middel van een klik op een ‘betalen’ knop in een Stella web-omgeving. Jouw persoonsgegevens worden dan verstrekt aan Adyen, zodat zij jouw betalingsverzoek, kunnen verwerken. Adyen is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. In hun privacybeleid lees je meer over hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Zorgeloos Fietsen

Om de onderdelen van Zorgeloos Fietsen aan je te kunnen leveren, maakt Stella gebruik van verwerkers aan wie Stella jouw persoonsgegevens kan verstrekken. Voor de GPS tracker en de Ella Bike Assistent App zijn dit KPN BV, Allegion Netherlands B.V. en Conneqtech BV.

Daarnaast verstrekt Stella jouw gegevens aan jouw verzekeraar, zodat er met je een fietsverzekering kan worden afgesloten. 

Heb je melding gemaakt van diefstal of vermissing van jouw e-bike, dan worden de GPS tracker gegevens, alsmede de bij de melding door jou opgegeven contactgegevens en/of het door jou opgegeven adres, aan Fris Nederland B.V. (de particuliere opsporingsdienst) verstrekt, zodat jouw e-bike - als deze wordt teruggevonden – persoonlijk aan je kan worden geretourneerd. 

De GPS tracker gegevens kunnen door ons eveneens aan jouw verzekeraar worden verstrekt ingeval van schade, vermissing of diefstal van jouw e-bike.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons hebt toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens. 

De website en systemen van Stella voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. De website draait op een webhosting die ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd is. Dit certificaat is uitgegeven voor het voldoen aan de normering voor internationale informatiebeveiliging. Daar bovenop is ook een Web Application Firewall geïmplementeerd als extra beveiliging laag. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL verbinding verstuurd. 

Onze systemen moeten voldoen aan de vereisten die de privacywetgeving stelt. Dit betekent dat de systemen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en regelmatig worden geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiligingslaag.

Gebruik maken van jouw rechten

Als jouw gegevens bij Stella bekend zijn, heb je, na een schriftelijk verzoek daartoe, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien: we sturen je dan een overzicht. Indien het door Stella verstrekte overzicht onjuistheden bevat, zoals bijvoorbeeld een oud adres, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. 

Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen en kun je de eventuele toestemming die je voor verwerking van jouw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Wanneer je niet (langer) benaderd wilt worden met commerciële berichten over onze producten en diensten kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. 

Jouw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst daarvan in behandeling nemen. 

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen naar onze functionaris gegevensbescherming:

Stella Fietsen B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Oosteinderweg 90
8072 PD NUNSPEET 

Of e-mailen naar: info@stellafietsen.nl onder vermelding van “AVG-verzoek”.

Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en je komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Jouw klacht kun je versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy reglement

Aangezien jouw privacy bij Stella van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy reglement van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op www.stella.nl worden gepubliceerd.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen, dat Stella een wijziging al heeft doorgevoerd voordat zij dit privacy reglement heeft kunnen aanpassen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een bevoegde autoriteit oordeelt, dat een van de bovengenoemde verwerkingen per direct niet meer is toegestaan.

 Augustus 2022