Veilig Verkeer Nederland en Stella breiden online ‘Opfriscursus Fiets’ uit met tips & tricks

Fietsen: we staan er in Nederland om bekend! De opmars van de e-bike doet hier nog een schep bovenop. We fietsen meer, verder en we voelen de vrijheid. Helaas neemt met deze ontwikkeling ook het aantal ongevallen toe met de fiets. De fiets blijft nu eenmaal een balansvoertuig. Veilig Verkeer Nederland en Stella Fietsen streven met elkaar naar veilige fietskilometers voor iedereen.

Fietsongevallen voorkomen

Uit balans raken, tegen een paaltje fietsen, vallen bij het op- en afstappen of te snel door de bocht. Allemaal enkelvoudige ongevallen die we willen voorkomen. Een e-bike is afgesteld op een maximum snelheid van 25 km/u maar je kunt je fietsenmaker ook vragen om de e-bike in te stellen op bijvoorbeeld 20 km/uur.

Schijfremmen leveren ook een belangrijke bijdrage aan meer fietsveiligheid. Met dit systeem hoef je minder kracht te zetten bij het remmen en de remweg is korter. Naast deze technische mogelijkheden kan de fietser zelf ook bewust fietsen. Denk hierbij aan het aanpassen van de snelheid, het ver vooruit kijken, hand uitsteken, uit de dode hoek blijven en bijvoorbeeld een helm dragen. Dit laatste kan letsel beperken.

Samen met onze partner VVN, willen wij de veiligheid van fietsend Nederland bevorderen. Meedoen is makkelijk en de fietser is voornamelijk zelf aan zet. Veilig Verkeer Nederland en Stella bieden e-bikers daarom online via haar bestaande ‘Opfriscursus Fiets’, tips en tricks aan. Stella nodigt haar 500.000 klanten en potentiële klanten uit om aan de zelftest’ van VVN deel te nemen.

De e-bike maakt je cirkel van bereik veel groter

Voor het woonwerk-verkeer maken mensen in toenemende mate gebruik van de e-bike. Fietstochtjes worden interessanter omdat je met dezelfde trapkracht je bereik aanzienlijk vergroot. We fietsen meer van plaats naar plaats. De coronacrisis heeft er niet toe bijgedragen dat het aantal fietsongevallen is afgenomen. Integendeel. Meer mensen stapten op de fiets en er waren meer fietsongevallen.

Dat e-bikes een steeds groter onderdeel worden van het verkeer in Nederland ontgaat niemand. Het is de fiets, zoals we deze al jaren gewend zijn, maar dan met extra ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor het gedrag in het verkeer. De fietser is opeens sneller geworden en daar is nog niet iedereen op voorbereid. Daarom vindt Stella het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid in Nederland, waarbij bewustwording en gedragsverandering centraal staat.