Rotterdam en Amsterdam pakken overlast brom- en snorfietsen aan

De gemeente Rotterdam neemt maatregelen om overlast van brom- en snorfietsers terug te dringen. Eén van de genomen maatregelen om overlast als stank, herrie en roekeloos rijgedrag te stoppen is een sloopregeling. Deze maatregel moet bijdragen aan een socialer en veiliger rijgedrag en een betere naleving van de regels. De gemeente Rotterdam stelt hiervoor €700.000 beschikbaar. Deze maatregel tegen overlast moet begin 2018 van kracht zijn.

Vergoeding bij sloop

De sloopregeling stimuleert Rotterdamse eigenaren van tweetaktbrom- en snorfietsen van bouwjaar 2011 of ouder over te stappen op een elektrische fiets. In Rotterdam zijn 15.800 geregistreerde bromfietsen en 21.200 snorfietsen. Naar schatting heeft zo’n 25 procent een vervuilende tweetaktmotor. Eigenaars van vervuilende tweetaktbrom- of snorfietsen krijgen bij sloop een tegoed van €300.

E-bike subsidie voor maaltijdbezorgers

Maaltijdbezorgers in Rotterdam kunnen aanspraak maken op een subsidie die de aanschaf van een elektrische transportfiets extra aantrekkelijk maakt. Wanneer aangetoond kan worden dat de elektrische transportfiets na 10 oktober 2017 gekocht is voor bedrijfsdoeleinden, kan aanspraak gemaakt worden op 50% subsidie op de investering, met een maximum van €1000. 

Ook milieumaatregelen in Amsterdam

Niet alleen in Rotterdam worden maatregelen genomen tegen overlast van brom- en snorfietsen. Ook Amsterdam veranderen de regels voor brom-en snorfietsen. Zo komt er een milieuzone in de gehele bebouwde kom, met uitzondering van de dorpen in landelijk Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

Snorfiets naar de rijbaan, mét helm

Het aantal snorfietsers onder de ernstige verkeersgewonden is zeer hoog. Door de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen (mét helm) kunnen er jaarlijks 260 verkeersslachtoffers minder vallen. Daarnaast neemt de hinder op de Amsterdamse fietspaden af.