Krasactie

Actievoorwaarden krasactie

 1. De krasactie wordt uitgeschreven door Stella Fietsen B.V., gevestigd aan de Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet. Door deelname aan de krasactie accepteer je deze actievoorwaarden.
 2. Je neemt deel aan de krasactie door het vakje open te krassen.
 3. Iedere deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de actie als hij/zij een kraskaart heeft.
 4. Deelnemers aan de krasactie maken kans op een Stella e-bike.
 5. Kras voor kans op de kraskaart. Lever de kraskaart in bij één van onze e-bike Testcenters. Winnaars worden direct in het Testcenter op de hoogte gesteld van hun winst. Winnaars dienen de kraskaart met geldig open gekrast vakje en onder vermelding van hun naam, adresgegevens, bankrekeningnummer en emailadres contact op te nemen met Stella.  
 6. De trekking van de hoofdprijswinnaars geschiedt onpartijdig. Er worden vijf kraskaarten gedrukt met een winnend nummer.
 7. De looptijd van de krasactie is van 1 april 2019 t/m 30 juni 2019. Stella kraskaarten worden verspreid d.m.v. een brochurebrief gedurende de looptijd van de krasactie, tenzij de Stella kraskaarten eerder op zijn.
 8. Kraskaarten met geldig open gekrast hoofdprijs-vakje kunnen t/m 31 juli 2019 worden ingewisseld. Na deze datum vervallen aanspraken op de Hoofdprijs automatisch.
 9. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij het inwisselen van de Stella kraskaart. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer.
 10. De persoonsgegevens (naam, adresgegevens, bankrekeningnummer en emailadres) die Stella in het kader van het versturen van de Hoofdprijs van deelnemers verkrijgt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt door Stella en door haar ingeschakelde derden ten behoeve van de verzending van de Hoofdprijs. In dat kader worden de persoonsgegevens na 31 juli 2019 korte tijd bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.
 11. Deelnemers dienen ouder te zijn dan 18 jaar, althans voor deelname aan de krasactie door personen onder de 18 jaar is toestemming van een ouder noodzakelijk.
 12. Stella kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 13. Stella behoudt zich het recht voor om ingezonden kraskaarten te weigeren als zij reden heeft om aan te nemen dat daarmee is gefraudeerd.
 14. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 15. Kraskaarten of hoofdprijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 16. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Stella hiervoor zorgdragen
 17. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Stella.
 18. Stella handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Stella via: +31(0)341 - 25 22 66.